TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM

Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 04 6261 0401 - Fax: (+84) 04 6261 0400

Email: bbt@truonghaiquan.edu.vn